IV. Marx György Memorial
28th July - 7th August 2006 Paks, Hungary
  2006 :: Marx György

Akire emlékezünk...

Marx GyörgyEz a sakkverseny, Marx György akadémikus, fizika professzor, a magyar tudomány kiemelkedõ alakjának emlékét hivatott ápolni. A magyar fizikatudomány kiválósága, a nukleáris ismeretterjesztés apostola volt, szellemiségével a tudományt, az oktatást és az atomenergia békés felhasználásának ügyét szolgálta.


Több területen kiemelkedõ, nemzetközileg elismert eredményeket ért el. A Magyar Tudományos Akadémián 75. születésnapján úgy méltatták, mint olyan tudóst, aki egyik kiváló tanítványával, Szalai Sándorral közösen irt fiatalkori cikkében már egy teljesen új szemléletet honosított meg a fizikában, kifejtve: az atom belsejében, a világegyetemben analóg folyamatok és jelenségek uralkodnak.

Különösen kiemelkedõ a neutrínó fizika és a neutrínó asztrofizika területén végzett munkássága. Japántól az Egyesült Államokig többnyire õt kérték fel konferenciasorozat zárszavának vagy bevezetõjének megtartására. Éveken keresztül a fõtitkára, majd elnöke volt az Eötvös Lóránd Fizikai társulatnak, közel 50 évig fõszerkesz-tõje a Fizikai Szemlének.

Marx György élete és munkássága erõteljesen kötõdött az erõmûhöz, évtizedeken át küzdött Paks ügyéért. Érvelt, tanított, elõadott az atomenergia békés célú alkalmazásának szükségessége mellett, segített az erõmû társadalmi elfogadtatásának területén.

Akire emlékezünk; az akadémikus, a sokoldalú professzor, a tanár úr bronzba öntött mellszobra mellett, szellemiségének a Marx György sakk emlékverseny is tiszteleg Pakson.